Bus transportation in Petrozavodsk was founded in 1915, and the first bus fleet was appeared six years ago, in 1921. Today bus transportation is carried out by several private companies. Bus network covers most of the city.

Bus fare: 20 roubles.

List of bus routes in Petrozavodsk:

Route #1: Drevlyanka (Popova St.) - Lososinskoe highway – Lesnoy Ave. - Karelsky Ave. - Komsomolsky Ave. - Rovio St. - Lyzhnaya St. - Repnikova St. - School N 33 – Klyuchevaya St. - Sudostroitelnaya St. - Klyuchevaya (Kemskaya St.), in the opposite direction: Klyuchevaya (Kemskaya St.) - Sudostroitelnaya St. - Klyuchevaya St. - School N 33 - Repnikova St.- Lyzhnaya St. – Baltiyskaya St. - Parfenova St. - Rovio St.- Karelsky Ave. - Lesnoy Ave. - traffic circle on Chapaeva St. (supermarket "Sigma") - Lesnoy Ave. - Drevlyanka St. - Drevlyanka (Popova St.). Some buses from Lyzhnaya St. to The school N 33 follow Lomonosova St.-Scherbakova St. (in the opposite direction on Ulyanova St.) - Vytegorsky highway.

Route #2: Sulazhgora (Sulazhgorskaya St.) - Sulazhgorskaya St. - Veterinarny Lane - Pogranichnaya St. - Borovaya St. - Profsoyuzov St. - Svyazi St. - Matrosova St. - Muezerskaya St.- Chapaeva St. - Shotmana St. - Gagarina Sq. – Krasnoarmeyskaya St. - Komsomolsky Ave. - Rovio St. - Lyzhnaya St.- Lomonosova St.- Scherbakova St. (in the opposite direction on Ulyanova St.) - Vytegorsky highway – The school N 33 - Klyuchevaya St. - Sudostroitelnaya St. - Klyuchevaya St. (Kemskaya St.).

Route #3: Sulazhgora (Sulazhgorskaya St.) - Novosulazhgorskaya St. - Pervomajskij Ave.- Antikaynena St. - Meretskova St. - Alexander Nevsky Ave. - Lunacharsky St. - Radischeva St. (in the opposite direction on Chernyshevskogo St.) - Rigachina St. - Onezhskoy flotillii St.- Klyuchevaya St. - Klyuchevaya (Korabelov St.).

Route #4: Drevlyanka (Popova St.) - Lesnoy Ave. - Chapaeva St. - Shotmana St. - Gagarina Sq. - Lenina Ave.- Kirova St. - Leningradskaya St. - Oktyabrsky Ave. - Melentevoy St. - Zaytseva St. - Solomensky highway - Petrozavodskoe highway - Solomenskaya St. - Logmozerskaya St. - Solomennoe (Rabochaya St.).

Route #5: Sulazhgora –Sulazhgorskaya St. - Veterinarny Lane- Pogranichnaya St. - Borovaya St. - Profsoyuzov St. - Svyazi St. - Matrosova St. - Muezerskaya St. - Chapaeva St. - Shotmana St. - Gagarina Sq. — Lenina Ave. - Kuybysheva St. - Kirova Sq.- Pravdy St. - Repnikova St. - Gvardeyskaya St.- Uzhnaya promzonaPticefabrika.

Route #8: Klyuchevaya (Kemskaya St.) - Sudostroitelnaya St. - Klyuchevaya St. - Korabelov St. - Antonova St. - Repnikova St. - Pravdy St. - Kirova Sq. - Karla Marksa Ave. -Kirova St. (in the opposite direction on Kuybysheva St.) - Kirova St. - Oktyabrsky Ave. - Melentevoy St. - ul.Zaytseva - Solomenska highway - the highway Petrozavodsk - ul.Solomenskaya – Logmozerskaya St. - Solomennoe (Rabochaya St.).

Route #10: Universistetsky gorodok (Campus) – Universitetskaya St. - Lesnoy Ave. - Rugozersky Lane – Prionezhskaya St. - Olonetskaya St. - Vatutina St. - Chapaeva St. - Gagarina Sq. - Krasnoarmeyskaya St. - Komsomolsky Ave. - Alexander Nevsky Ave. - Kalinina St. - Repnikova St. - Antonova St. - Korabelov St. - Klyuchevaya St. - Sudostroitelnaya St. - Klyuchevaya (Kemskaya St.).

Route #12: Drevlyanka (Popova St.) - Popova St. - Syktyvkarskaya St. (in the opposite direction on Drevlyanka St.) - Lesnoy Ave. - Chapaeva St. - Shotmana St. - Gagarina Sq. - Lenina Ave. - Kuybysheva St. (in the opposite direction on Karla Marksa Ave. and Kirova St.) - Kirova Sq.- Pravdy St. - Alexander Nevsky Ave. - Lunacharsky St. - Radischeva St. ( in the opposite direction on Chernyshevskogo St.) - Rigachina St. - Onezhskoy flotilla St. - Sudostroitelnaya St. - Klyuchevaya (Kemskaya St.).

Route #14: Drevlyanka (The shopping center "Stolica") - Lososinskaya highway (in the opposite direction on Drevlyanka St. - Popova St. - Lososinskaya highway) – Lesnoy Ave. - Chapaeva St. - Shotmana St. - Gagarina Sq. - Lenina Ave. - Kirova St. - Leningradskaya St.- Oktyabrsky Ave. - Oktyabrsky Ave. (The factory "Petrozavodskmash").

Route #15: Sulazhgora – Sulazhgorskaya St. - Veterinarny Lane – Pogranichnaya St. - Lesnoy Ave. - Drevlyanka St. - Popova St. - Lososinskaya Highway – Chernyakhovsky St. - Parkhomenko St. - Vatutina St. - Chapaeva St. - Lesnoy Ave. - Pogranichnaya St. - Veterinarny Lane – Sulazhgorsky St. - Sulazhgora. The traffic on the route is in the specified direction only.

Route #17: Klyuchevaya (Kemskaya St.) - Sudostroitelnaya St. - Klyuchevaya St. - The School N 33 – Repnikova St. - Pravdy St. - Kirova Sq. - Kirova St. (in the opposite direction on Kuibysheva St.) - Lenina Ave. - Gagarina Sq. - Shotmana St. - Chapaeva St. - Vatutina St. - Parkhomenko St. - Chernyakhovsky St. - Lososinskaya highway - Drevlyanka (Popova St.).

Route #19: Drevlyanka (Popova St.) - Lososinskaya highway (in the opposite direction on Lososinskoe highway – Lesnoy Ave. - Drevlyanka St.) - Chernyahovsky St. - Parkhomenko St. - The station "Telecenter" (the turn) – Parkhomenko St. - Chernyakhovsky St. - Lososinskaya highway – Lesnoy Ave. - Komsomolsky Ave. - Alexander Nevsky Ave. - Lunacharsky St. (in the opposite direction on Pravdy St.) - Kirova Sq. - Kuybysheva St. - Lenina Ave. - Kirova St. - Leningradskaya St. -Oktyabrsky Ave. - Oktyabrsky Ave. (The factory "Petrozavodskmash").

Route #20: Drevlyanka-8 - Lososinskaya Highway – Chernyakhovsky St. - Parkhomenko St. - Vatutina St. - Chapaeva St. - Shotmana St. - Gagarina Sq. - Lenina Ave. - Antikaynena St. - Meretskova St. - Alexander Nevsky Ave. - Pravdy St. - Kirova Sq.- Karla Marksa Ave. - Kirova St. (in the opposite direction on Kuybysheva St.) - Lenina Ave. - Gagarina Sq. - Shotmana St. - Chapaeva St. - Vatutina St. - Parkhomenko St. - Chernyakhovsky St. - Lososinskaya highway - Berezovaya Alleya – Drevlyanka St. - Popova St. - Lososinskaya highway - Drevlyanka-8. The traffic on the route is in the specified direction only.

Route #21: Kukkovka (Baltiikaya St.) - Parfenova St. - Rovio St. - Komsomolsky Ave. - Alexander Nevsky Ave.- Meretskova St. - Antikaynena St. - Pervomajskij Ave. - Zavodskaya St. - Zaytseva St. - Melentevoy St. - Oktyabrsky Ave. - Leningradskaya St. - Kirova St. - Lenina Ave. - Gagarina Sq.- Krasnoarmeyskaya St. - Komsomolsky Ave. - Rovio St. - Parfenova St. - Kukkovka (Baltiikaya St.). The traffic on the route is in the specified direction only.

Route #22: Kukkovka (Baltiikaya St.) - Parfenova St. - Rovio St. - Komsomolsky Ave. - Krasnoarmeyskaya St. - Gagarina Sq. - Lenina Ave. - Kirova St. - Leningradskaya St. - Oktyabrsky Ave.- Melentevoy St. - Zaytseva St. - Zavodskaya St. - Pervomajskij Ave. - Antikaynena Zavodskaya St. - Meretskova St. - Alexander Nevsky Ave. - Komsomolsky Ave. - Rovio St. - Parfenova St. - Kukkovka (Baltiikaya St.). The traffic on the route is in the specified direction only.

Route #23: Klyuchevaya (Kemskaya St.) - Sudostroitelnaya St. - Klyuchevaya St. - The school N 33 - Vytegorsky Highway – Ulyanova St. (in the opposite direction on Scherbakova St.) - Lomonosova St. - Lyzhnaya St. - Rovio St. - Komsomolsky Ave.- Krasnoarmeyskaya St. - Gagarina Sq. - Lenina Ave.- Antikaynena St.- Pervomajskij Ave. - Zavodskaya St. - Solomenskoe highway – Petrozavodskoe highway – Solomenskaya St. - Logmozerskaya St. - Solomennoe (Rabochaya St.).

Route #25: Korabelov St. - Klyuchevaya St. - Gvardeyskaya St. - Vytegorsky Highway – Ulyanova St. (in the opposite direction on Scherbakova St.) - Lomonosova St. - Lyzhnaya St. - Rovio St. - Komsomolsky Ave. - Alexander Nevsky Ave. - Lunacharsky St. - (in the opposite direction on Pravdy St.) - Kirova St. - Kuybysheva St. - Lenina Ave. - Kirova St.- Leningradskaya St. - Oktyabrsky Ave. - Melentevoy St. - Zaytseva St. - DSC (lower circle on Zavodskaya St.).

Route #26: Kemskaya St. - Sudostroitelnaya St. - Klyuchevaya St. - Korabelov St. - Antonova St. - Repnikova St. - Kliuchevskoe Highway - Lyzhnaya St. - Rovio St. - Komsomolsky Ave. - Alexander Nevsky Ave. - Pravdy St. - Kirova Sq. - Karl Marx Ave. - Kirova St. - Lenina Ave. (in the opposite direction on Lenina Ave. - Kuibysheva St. - Kirova Sq.) - Gagarina Sq. - Shotmana St. - Chapaeva St. - Lesnoy Ave. - Syktyvkarskaya St. - Popova St. - Lososinskaya highway – Drevlyanka-8

Route #27: Drevlyanka – Popova St. - Lososinskaya highway (in the opposite direction on Lososinskaya highway – Lesnoy Ave. - Drevlyanka St.) - Chernyakhovsky St. - Parkhomenko St. - Vatutina St. - Chapaeva St.- Shotmana St. - Gagarin Sq. - Antikaynena St. - Pervomajskij Ave.- Zavodskaya St. - Solomenskoe highway - Airport "Peski" - Solomennoe (Rabochaya St.).

Route #29: Klyuchevaya (Kemskaya St.) - Sudostroitelnaya St. - Klyuchevaya St. - Korabelov St. - Antonova St. - Repnikova St. - Kalinina St. - Alexander Nevsky Ave. - Pravdy St. - Kirova Sq.- Kuybysheva St. - Lenina Ave. - Gagarina Sq. - Lenina Ave. - Antikaynena St. - Pervomajskij Ave. - Shuiskoe Highway - Pryazhinskoye Highway – Silikatny Zavod (Lime Plant) - Suojarvskoe highway - Tomitsy station.

Information is provided by the transport services of the city "Petrozavodsk transportny"